28-10-2020, 9:41 GMT+7

Phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến ở Đức Trọng

 Mức tăng trưởng bình quân trong 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên 11,1% và công nghiệp 10,6% cho thấy, ở hai khu vực kinh tế này trên địa bàn huyện Đức Trọng không những góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh mà còn góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương nói riêng và của Lâm Đồng nói chung.
 
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Mercafe Agri Products Ins (Khu Công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng). Ảnh: Võ Lan
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Mercafe Agri Products Ins (Khu Công nghiệp Phú Hội, Đức Trọng). Ảnh: Võ Lan
 
Với vị trí nằm ở trung tâm đầu mối giao thương trọng yếu của tỉnh, rộng hơn của vùng nếu đặt trong mối liên hệ với các tỉnh lân cận, rõ ràng Đức Trọng có những lợi thế vượt trội so với các huyện khác trong tỉnh. Chính vì vị trí thuận lợi này, bên cạnh phát triển nông nghiệp, khu vực thương mại, dịch vụ và hoạt động sản xuất công nghiệp chế biến của huyện cũng hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển về quy mô lẫn sự mở rộng hệ thống thương mại, dịch vụ và công nghiệp chế biến. 
 
Thống kê của địa phương cho thấy, hiện nay, toàn huyện Đức Trọng có khoảng 8.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại - dịch vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa. Và chỉ tính riêng dịch vụ vận tải tăng nhanh về số lượng, chất lượng với mức tăng bình quân hàng năm khối lượng vận chuyển trên 1.200 ngàn tấn hàng hóa, trên 4.248 triệu lượt hành khách/năm. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại một cách đồng bộ, hài hòa, đáp ứng yêu cầu của sản xuất hàng hóa và đời sống của Nhân dân. Qua đó, đã triển khai thực hiện hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động chợ thực phẩm tươi sống bao gồm: Chợ Phi Nôm, Liên Hiệp, Liên Nghĩa, Tân Hội bên cạnh việc củng cố duy trì hoạt động của 9 chợ hiện có. Ngoài ra, phối hợp kêu gọi, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động chợ đầu mối nông sản chất lượng cao tại thị trấn Liên Nghĩa và đang triển khai thực hiện các dự án chợ N’Thol Hạ, Trung tâm thương mại Đức Trọng… Với những sự gia tăng số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại - dịch vụ đi đôi với mở rộng hệ thống thương mại trên địa bàn huyện, giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 (theo giá so sánh 2010) của huyện Đức Trọng ước thực hiện khoảng 12.395 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 11,18%/năm.
 
Đến nay trên địa bàn huyện có khoảng 1.115 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, trong đó có khoảng 950 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chiếm 85,2% tổng số cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện. Các cơ sở công nghiệp chế biến tập trung vào một số ngành chủ yếu như: sơ chế, chế biến nông sản, chế biến gỗ, lâm sản, sản xuất đồ uống, sản xuất sản phẩm dệt, sản xuất trang phục… góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Hiện tại Khu Công nghiệp Phú Hội cơ bản đã được lấp đầy 100% (năm 2015 tỷ lệ lấp đầy mới chỉ đạt 46%) và đáng nói hơn, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và sản phẩm chế biến từ nông sản phát triển mạnh. Mặt khác, Huyện ủy Đức Trọng cũng cho rằng: Sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ - kỹ thuật cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, chuyên canh phục vụ phát triển công nghiệp chế biến, qua đó góp phần tăng giá trị sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá trị hàng xuất khẩu tại địa phương. Từ đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp của huyện tính chung (giá so sánh 2010) ước thực hiện là 19.236 tỷ đồng, tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 10,63%/năm. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo chiếm 75,1% và tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 12,72%/năm.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Huyện ủy Đức Trọng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đó là: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy phát triển mạnh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, quy mô sản xuất còn nhỏ, lẻ, sức cạnh tranh thị trường thấp. Công tác khuyến công của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân chưa được đẩy mạnh. Đặc biệt, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn, một số dự án đầu tư trên lĩnh vực thương mại dịch vụ triển khai rất chậm, chưa có nhiều cơ sở dịch vụ chất lượng cao. 
 
Từ những nhận định này, huyện đã đề ra một số giải pháp quan trọng trong thời gian đến dựa trên những định hướng của Trung ương, của tỉnh và huyện về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp nói riêng trên địa bàn huyện. Theo đó, tập trung vào việc triển khai phát triển thương mại, dịch vụ, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển thương mại kết hợp các loại hình thương mại truyền thống và thương mại hiện đại, phù hợp với từng địa bàn, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng và phát triển bảo hộ thương hiệu cho các mặt hàng nông sản chủ lực, đặc trưng của địa phương; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong xúc tiến thương mại; hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, hợp tác xã về nghiên cứu thị trường; phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản; tham gia hội chợ hàng nông sản cấp vùng và cấp miền, các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa; hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá hàng nông sản của huyện, của tỉnh trên các phương tiện truyền thông… Phát huy lợi thế của Cảng Hàng không Liên Khương để phát triển thương mại, dịch vụ tại địa phương. Cải cách hành chính đi đối với việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, phấn đấu đến năm 2025 hình thành khu trung tâm mua sắm của tỉnh và khu vực…
 
XUÂN TRUNG
http://baolamdong.vn/