3-4-2021, 19:40 GMT+7

Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành

 Ngày 01/4/2021 UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các tổ chức, cá nhân sau:
 
 
STT
 
Tổ chức, cá nhân
 
Đại chỉ
 
Số Quyết định
 
Điện thoại
1
Lê Văn Thành
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1133/QĐ-UBND
0985855525
2
Mai Chí Thanh
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1134/QĐ-UBND
0836705661
3
Nguyễn Cửu Hùng
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1135/QĐ-UBND
0814807852
4
Nguyễn Thị Trang
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1136/QĐ-UBND
0832501430
5
Đoàn Thị Hoan
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1137/QĐ-UBND
0816844648
6
Huỳnh Thị Phương
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1138/QĐ-UBND
0975659503
7
Nguyễn Tấn Dũng
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1139/QĐ-UBND
0385660553
8
Huỳnh Thị Kim Loan
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1140/QĐ-UBND
0836351029
9
Huỳnh Thị Phương
Tổ 18 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1141/QĐ-UBND
0975659053
10
Công  ty TNHH JFT Viet Nam
Xuân Thành, xã Xuân Thọ,TP.Đà Lạt
1142/QĐ-UBND
097 9048777
 
Nguồn: UBND thành phố Đà Lạt