27-1-2021, 9:0 GMT+7

Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho hộ sản xuất Hoàng Thanh Sơn