3-4-2021, 19:34 GMT+7

Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Dâu tây Đà Lạt

Ngày 01/4/2021 UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Dâu tây Đà Lạt cho các tổ chức, cá nhân sau:
 
STT
Tổ chức, cá nhân
Đại chỉ
Số Quyết định
Điện thoại
1
Ngô Văn Dũng
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1124/QĐ-UBND
 
2
Phan Thị Thanh Thuý
Tổ 10 Chi hội Nam Thiên, P.4, Tp.Đà Lạt
1125/ QĐ-UBND
03327 16603
3
Nguyễn Thị Hiệp
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1126/QĐ-UBND
0912000654
4
Đinh Văn Uy
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1127/QĐ-UBND
0972507 049
5
Pham Thị Mai
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1128/QĐ-UBND
 
6
Hoàng Văn Tuyền
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1129/QĐ-UBND
097 27 29 588
7
Nguyễn Trọng Nghĩa
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1130/QĐ-UBND
0913841365
8
Hoàng Xuân Thuỷ
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1131/QĐ-UBND
0399846438
9
Phạm Hoàng Vũ Linh
Tổ 18 Chi hội Quảng Thừa, phường 4, thành phố Đà Lạt
1132/QĐ-UBND
 
 
Nguồn: UBND thành phố Đà Lạt