26-5-2021, 9:13 GMT+7

Sản xuất giống hoa xuất khẩu đạt giá trị gần 26 tỷ đồng/1ha

 Hiện nay, sản xuất hoa công nghệ cao trên địa bàn Lâm Đồng đạt giá trị trung bình 400 triệu đồng/1ha, cá biệt có những diện tích đạt 1 tỷ đồng /1 ha.

 


 
Tuy nhiên, việc sản xuất giống cho còn đem lại giá trị cao hơn nhiều so với con số này 

Mỗi năm Lâm Đồng sản xuất giống hoa đạt sản lượng khoảng 73 triệu cây, trong hơn 46% được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Theo phân tích của các nhà chuyên môn: Nếu như sản xuất hoa tạo ra giá trị thu nhập cao, góp phần vào tăng kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh thì sản xuất giống hoa còn đưa đến giá trị cao hơn nhiều. Cụ thể, hiện nay, chỉ với diện tích đất 6 ha phục vụ sản xuất cây giống xuất khẩu, các doanh nghiệp nuôi cấy giống chủ lực trên địa bàn tỉnh đã sản xuất ra khoảng 33,4 triệu cây mang lại doanh thu xấp xỉ 7 triệu USD - bình quân tương đương 25,8 tỷ đồng/ha. 

 Được biết, hiện nay,  toàn tỉnh  Lâm Đồng có 51 cơ sở sản xuất nuôi cấy mô trên rau, hoa. Thống kê ngành chức năng cũng  cho thấy,  đa số chủng loại nuôi cấy mô chủ yếu là các giống hoa, cây trang trí như cúc, salem, lan, đồng tiền, hoa loa kèn v.v 

http://lamdongtv.vn/