5-1-2021, 9:35 GMT+7

Tái cơ cấu cây trồng - cần giải pháp bền vững

 Lâm Đồng vừa thông qua kế hoạch tái cơ cấu cây trồng trong 5 năm tới với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai đồng bộ, bền vững để đạt và vượt những mục tiêu đề ra. 
 
Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/ha/năm diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/ha/năm diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại, toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2025 đạt tăng trưởng bình quân 4,5 - 5%. Theo đó, cơ cấu trồng trọt 75 - 78%, chăn nuôi 18 - 20%, dịch vụ 4 - 5%. Trong 300.000 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp, phấn đấu đạt 75.000 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao, 1.600 ha diện tích nông nghiệp hữu cơ và 1.000 ha diện tích nông nghiệp thông minh. Giá trị thu nhập trung bình 220 triệu đồng/ha/năm. Chuyển đổi giống cây trồng để giảm 40.000 ha diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha/năm. 
 
Cụ thể, đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển diện tích gieo trồng các loại cây trồng chủ lực tương ứng với sản lượng gồm: 79.000 ha rau (3 triệu tấn); 11.000 ha hoa (3,6 tỷ cành và 364 triệu chậu hoa); 780 ha dược liệu (20.000 tấn); 26.600 ha lúa (156.000 tấn); 10.600 ha bắp (67.000 tấn); 160.000 ha cà phê (547.000 tấn); 12.000 ha chè (157.000 tấn); 32.900 ha cây ăn quả (159.000 tấn)...
 
Đáng nói trong 75.000 ha diện tích canh tác công nghệ cao với tổng giá trị sản xuất ước đạt 45% toàn ngành trồng trọt trong năm 2025. 
 
Tính chung toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có tất cả 19 vùng sản xuất, 20 doanh nghiệp và 108 hợp tác xã đạt các tiêu chí ứng dụng công nghệ cao; 30% diện tích đất canh tác đạt các tiêu chuẩn chứng nhận an toàn bền vững; 99% mẫu nông sản kiểm nghiệm an toàn. Đồng thời phấn đấu đạt các tỷ lệ 60% sản lượng nông sản tiêu thụ theo hợp đồng, 40% sản phẩm chế biến và 20% nông sản tươi được gắn tem truy xuất nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường. Tỷ lệ cơ giới hóa đạt trên 75% khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, xử lý giá thể; 15% khâu thu hoạch.
 
Ngoài ra, cũng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 50% sản lượng rau, hoa, cà phê Arabica được cấp chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Và có khoảng 160 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 20 sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Dự kiến thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/ha/năm diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần tăng giá trị thu nhập bình quân toàn tỉnh Lâm Đồng lên 220 triệu đồng/ha/năm nêu trên. 
 
Mục tiêu 5 năm tới Lâm Đồng đạt khoảng 160 sản phẩm OCOP cấp tỉnh
Mục tiêu 5 năm tới Lâm Đồng đạt khoảng 160 sản phẩm OCOP cấp tỉnh
 
Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ đối với các huyện, thành phố căn cứ hiện trạng sản xuất nông nghiệp và chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh Lâm Đồng để lựa chọn đầu tư một số mô hình điểm cho từng vùng gắn với hoạt động hội thảo đầu bờ để nhân rộng... Và nhiệm vụ chung của toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục giống khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp đầu tư sản xuất..
 
Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 100% cho các đơn vị nghiên cứu cấp tỉnh và 50% cho các doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất chanh dây và lan hồ điệp. Bên cạnh đó, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số cũng được ngân sách hỗ trợ 50% chi phí giống để chuyển đổi khoảng 2.000 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả. Ngoài ra, ngân sách nhà nước sẽ tiếp tục hỗ trợ 150 mô hình điểm về thâm canh, xen canh hiệu quả các loại giống cây trồng mới tại vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Có 40 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/mô hình. Chi tiết gồm: 20 mô hình chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị trong sản xuất; 10 mô hình ứng dụng IoT trong quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ; 5 mô hình thử nghiệm công nghệ mới; 5 mô hình quản lý, giám sát dịch bệnh. 
 
Với giải pháp lâu dài, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ người dân phát triển 3.000 công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt 920 km. Qua đó, góp phần chủ động nguồn nước tưới cho 150.000 ha đất canh tác vào năm 2025, trong đó diện tích tưới tiết kiệm đạt 48.500 ha, tăng lần lượt so với năm 2020 là 19.000 ha và 10.000 ha. 
 
“Với tiêu chí “doanh nghiệp là nòng cốt, kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác là trung tâm, nông dân là chủ thể”, đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng thành lập mới 100 hợp tác xã, 50 tổ hợp tác, hình thành mới 100 chuỗi liên kết, nâng tổng số lên 265 chuỗi liên kết. Trong 40 làng nghề truyền thống được công nhận có ít nhất 6 làng nghề có sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Phấn đấu tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí nông thôn mới trước năm 2025. Riêng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh...”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng nhận định. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/