9-10-2020, 8:29 GMT+7

Toàn tỉnh có hơn 60.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 Những năm gần đây, các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC), nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ trong tỉnh phát triển khá mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 60.200 ha sản xuất NNCNC, chiếm 20% diện tích đất canh tác toàn tỉnh (tăng 16.996 ha so với năm 2015).
 
Sản xuất rau trong nhà kính công nghệ thủy canh tại huyện Đơn Dương
Sản xuất rau trong nhà kính công nghệ thủy canh tại huyện Đơn Dương
 
Cụ thể, có 24.300 ha rau; 2.927 ha hoa các loại; 6.583 ha chè, 157 ha cây dược liệu; 300 ha cây ăn quả; 3.827 ha lúa chất lượng cao; 21.945 ha cà phê và các loại cây trồng khác. Nhiều mô hình sản xuất mới ứng dụng công nghệ cao tiếp tục hình thành; sản xuất theo chuỗi; liên kết, hợp tác sản xuất ngày càng đa dạng về hình thức; đã hình thành 7 vùng sản xuất NNCNC.
 
Đặc biệt, có 10 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và đã được công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch canh nông đang được khách du lịch ưa thích lựa chọn…
 
Hiệu quả sản xuất NNCNC đã mang lại giá trị vượt bậc, nhất là các loại cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như các loại hoa cao cấp sản xuất trong nhà kính, nhà lưới bằng công nghệ thủy canh, công nghệ giá thể…