18-4-2019, 7:31 GMT+7

Trên 9 tỷ đồng dành cho khuyến công

 Thông tin từ Sở Công thương cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cấp cho hoạt động khuyến công năm 2019 số tiền trên 9 tỷ đồng. 
 
Theo đó, 7 tỷ đồng dành hỗ trợ các đề án khuyến công có thu hồi kinh phí, trên 2 tỷ đồng dành cho các đề án không thu hồi kinh phí. Các đề án được nhận hỗ trợ của hoạt động khuyến công đều sử dụng nhằm đầu tư, nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực thế mạnh của Lâm Đồng như chế biến nông sản trà, cà phê, atisô, trái cây; chế biến tơ tằm; vật liệu xây dựng… Đồng thời, nguồn kinh phí khuyến công cũng giúp mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, tăng cường hiệu quả quản lý cho các doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.   

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,851,828