6-5-2021, 9:26 GMT+7

Triển khai 10 dự án phát triển chuỗi liên kết

 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng đã thông qua kế hoạch triển khai 10 dự án phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Trong đó, gồm 8 dự án đã phê duyệt từ năm 2020 và 2 dự án dự kiến phát triển mới trong năm 2021. 
 
Cụ thể, hỗ trợ 10 dự án nói trên về các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị máy móc, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, cung cấp nguồn giống sản xuất, bao bì, nhãn mác, quy trình quản lý chất lượng đồng bộ…
 
Đồng thời, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lâm Đồng phối hợp với các chợ đầu mối TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ cập nhật hàng tuần giá các loại nông sản chủ lực; phối hợp tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Gia Lai cập nhật hàng tháng về diện tích, sản lượng cây trồng tương tự ở Lâm Đồng, làm cơ sở định hướng, dự báo sản xuất trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/