26-3-2021, 7:48 GMT+7

VCCI Khánh Hòa và NSIC kính mời Quý DN, HHDN và Sinh viên, Thanh niên, các cá nhân tham gia Chuỗi sự kiện Tháng 4/2021

 VCCI Khánh Hòa và NSIC kính mời Quý DN, HHDN và Sinh viên, Thanh niên, các cá nhân tham gia Chuỗi sự kiện Tháng 04/2021 - Cà phê Doanh nhân và Lauching NSIC - Chương trình Khởi động Ươm tạo Khởi nghiệp ĐMST - Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Định hướng về công nghệ và vốn cho Starups.

Nội dung thông tin xem tại đây