3-2-2021, 11:1 GMT+7

Xếp loại mới 61 sản phẩm OCOP

 Toàn tỉnh Lâm Đồng xếp loại mới 61 sản phẩm OCOP của 42 chủ thể đợt 2 năm 2020. Trong đó gồm: 4 sản phẩm đề xuất đạt 5 sao; 29 sản phẩm đạt 4 sao và 28 sản phẩm đạt 3 sao. Thời hạn công nhận trong 3 năm.

Cụ thể, đề xuất xếp hạng OCOP 5 sao như: 2 sản phẩm Ladodetox Purebody và Ladodetox Nosamin của Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng; 2 sản phẩm rau hỗn hợp cấp đông và trà Oolong Phước Lạc của Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng và Công ty TNHH Trà Phước Lạc.

Còn lại các sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 3 sao tiêu biểu là: Trà lài, trà sen, trà đen Cầu Đất, Cà phê phin, drip, espresso (Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất); đông trùng hạ thảo con nhộng khô, rượu đông trùng hạ thảo đóng chai XO (Công ty TNHH Rau hoa Song Bill); súp atiso đóng hộp (Công ty TNHH Xuân Thành Trang); sinh tố phúc bồn tử, sinh tố dâu tây (Công ty TNHH Enny)...

VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/