10-7-2019, 11:19 GMT+7

6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng tăng gần 18%

Cùng với sự tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, 6 tháng đầu năm 2019 kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng đạt trên 371 triệu đô la, tăng gần 18% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực như: Alumin tăng 411,5%, cà phê nhân tăng 43,6%, rau các loại tăng gần 97%, hoa tươi tăng 27,2%... Cùng với đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 93 triệu đô la, đạt gần 34% so với kế hoạch và tăng 17,2% so với cùng kỳ, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dệt, sản phẩm dệt may, sắt thép các loại, máy móc thiết bị, hạt giống, củ giống, hoa giống… Sự tăng trưởng khá của kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy tín hiệu vui trong biểu đồ cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần hoàn thành và vượt kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo đà cho Lâm Đồng phát triển trong thời gian tới./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,853,175