1-7-2019, 10:35 GMT+7

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,71%

 Tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019 của ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ thị trường, thiên tai và dịch bệnh, nhưng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,71% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nông nghiệp tăng 1,44%, lâm nghiệp tăng 4,2% và thủy sản tăng 6,47%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 19,77 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ðể đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển ngành lâm sản, thủy sản, tập trung khai thác và nuôi trồng; đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu ngành trồng trọt và chăn nuôi, chặn đứng dịch tả lợn châu Phi...

(https://www.nhandan.com.vn)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,855,502