6-11-2019, 9:30 GMT+7

Giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận doanh nghiệp

 Lấy doanh nghiệp thực tiễn làm chủ đề để sinh viên tham gia có thể học tập năng lực giải quyết vấn đề và hình thành kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm là hướng giáo dục nghề nghiệp của Nhật Bản trong năm 2019.

 

Chương trình thu hút hàng nghìn sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật đến từ các trường đại học trong cả nước.


 
Các doanh nghiệp đã lần lượt đưa ra các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn, các nhóm sinh viên tham gia chương trình sẽ đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Qua quá trình tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra hướng giải quyết đã giúp sinh viên hiểu hơn về quy trình hoạt động, cũng như yêu cầu mà doanh nghiệp cần ở người lao động.

Hiện nay, số lượng học sinh Việt Nam học tiếng Nhật đang tăng cao, cùng với xu hướng đầu tư mạnh đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, khiến cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam ngày càng lớn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về nghề nghiệp cũng như hiểu về các doanh nghiệp Nhật Bản của người lao động còn hạn chế, dẫn đến tình trạng, người lao động và doanh nghiệp không kết nối được với nhau. Để tránh tình trạng sinh viên thất nghiệp thì một trong những vấn đề quan trọng là việc đào tạo phải gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp/.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,865,542