8-10-2019, 10:30 GMT+7

Xuất khẩu 65% hoa và 49% rau sang Nhật

 Số liệu tập hợp cho thấy, 9 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng xuất khẩu các sản phẩm hoa và rau chiếm tỷ lệ lần lượt 65% và 49% sang thị trường Nhật Bản.

Tính chung trong cùng thời gian trên, tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đối với các sản phẩm của Lâm Đồng đạt 77,5 triệu USD, chiếm khoảng 15% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn.

Bên cạnh rau, hoa nói trên, Lâm Đồng còn xuất khẩu sang Nhật Bản các sản phẩm chủ lực khác như: cà phê, tơ lụa, alumin…

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hình thức kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Lâm Đồng tại Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh để triển khai dự án chợ sỉ rau, hoa trực tuyến của Công ty Hitachi, đồng thời tiếp tục quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…


(http://baolamdong.vn)
Video
.
.
.
.
gold-view
Hits count: 33,849,613