16-12-2020, 10:28 GMT+7

đơn vị được cấp chứng nhận Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành

 Theo UBND huyện Đức Trọng, huyện vẫn đang tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với 10.876,73 ha, tăng 1.470,84 ha so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là tăng ở diện tích phun mưa. Toàn huyện hiện có 4.990 hộ sản xuất nông nghiệp, kể cả trồng trọt và chăn nuôi tham gia các hình thức liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 17,1% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp, tăng 938 hộ so với năm 2019, trong đó có 1.765 hộ được ký kết rõ ràng qua hợp đồng, chiếm tỷ lệ 35,3%.
 
Tính đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 650 ha diện tích sản xuất của khoảng 80 tổ chức, cá nhân được cấp chứng nhận VietGAP. Riêng trong năm 2020, Chi cục quản lý chất lượng nông sản tỉnh đã hỗ trợ cấp VietGAP cho 15 tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện với diện tích khoảng 18 ha và cấp chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 7 đơn vị sản xuất rau củ tươi, số lượng sản phẩm có sử dụng nhãn hiệu này ra thị trường khoảng 30.000 tấn/năm.