22-1-2021, 15:8 GMT+7

Hội Nghị viên chức, người lao động năm 2020 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị, có ông Phạm Sĩ Thế - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng, Ông Dương Quốc Anh – Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Chủ trì Hội nghị), Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (Chủ trì Hội nghị) và toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm.
 

Tại Hội nghị, Chủ trì thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2019; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020. Báo cáo cũng nêu rõ những nhiệm vụ mà Trung tâm được UBND tỉnh Lâm Đổng giao và kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động xúc tiến  đầu tư, thương mại và du lịch. 

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn, phát huy tinh thần dân chủ, ý thức chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan của viên chức và người lao động, Trung tâm đã dự thảo các quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc…) lấy ý kiến đóng góp trước toàn thể viên chức, người lao động để hoàn thiện các quy chế. Từ đó, làm cơ sở để Trung tâm làm căn cứ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị cũng tiến hành ký kết giao ước phối hợp triển khai phong trào thi đua năm 2021 giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ sở. Đồng thời, trao giấy khen, danh hiệu cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

Thùy Duyên
(Trung tâm TT&HTKDL)