19-10-2020, 9:26 GMT+7

100% diện tích rau sản xuất liên kết đạt chuẩn VietGAP

Mục tiêu trong 2 năm tới, Công ty TNHH Vườn rau Đà Lạt liên kết với 46 hộ nông dân Đà Lạt và Đức Trọng sản xuất 100% diện tích rau chứng nhận VietGAP, tương ứng với 62 ha, đạt tổng sản lượng 10.000 tấn/năm.

Đây là kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt với tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 920 triệu đồng, vốn ứng của Công ty TNHH Vườn rau Đà Lạt và các hộ tham gia liên kết gần 780 triệu đồng.

Trong 2 năm triển khai kế hoạch này, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục; thuê đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch và hợp đồng liên kết với các hộ dân.

Còn lại với tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ từ 40-70% kinh phí chứng nhận VietGAP, áp dụng quy trình HACCP trong sơ chế rau; đầu tư bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc…

MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/