28-6-2019, 10:21 GMT+7

11,3 tỷ đồng kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đang đề xuất nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương phân bổ 11,3 tỷ đồng phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 trên địa bàn.
 
Cụ thể, phân bổ 9,7 tỷ đồng cho Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng thực hiện các hạng mục dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng mới quy trình đốt trước vật liệu cháy rừng, điều tra các loài lan rừng bị đe dọa tuyệt chủng thuộc nhóm IA (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại), đánh giá hoạt động các cơ sở gây nuôi sinh sản động vật hoang dã và trồng cấy nhân tạo các loài thực vật. 
 
Còn lại 1,6 tỷ đồng dự kiến giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện dự án bảo tồn và phát triển các loại cây lá kim bản địa giá trị đang nguy cấp trên địa bàn Lâm Đồng như: bách xanh, thông 2 lá dẹt, thông 5 lá, pơ mu…  

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,855,506