15-6-2021, 16:6 GMT+7

13 loại cây trồng, vật nuôi ứng dụng công nghệ cao theo quy định

 Tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định tạm thời tiêu chí ứng dụng công nghệ cao đối với 13 loại cây trồng và vật nuôi trên địa bàn. 
 
Theo đó, với 5 loại cây rau, hoa, chè, cà phê, cây ăn quả sản xuất công nghệ cao phải đáp ứng tiêu chí diện tích từ 2.000 m2/hộ đến 3 ha/tổ hợp tác và 7 ha/hợp tác xã, doanh nghiệp. Năng suất và giá trị sản phẩm 5 cây trồng công nghệ cao đạt tỷ lệ cao hơn từ 30% trở lên so với cây trồng bình quân chung của tỉnh. 
 
Tương tự 4 loại cây trồng gồm nấm, dược liệu, lúa thương phẩm, vườn ươm cây giống các loại phải đạt diện tích từ 500 m2/hộ đến 1,5 ha/tổ hợp tác và 3,5 ha/hợp tác xã, doanh nghiệp; sản xuất đạt các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP…
 
Còn lại 4 loại vật nuôi công nghệ cao gồm bò sữa (20 con/hộ đến 200 con/tổ hợp tác, hợp tác xã); bò thịt (30 con/hộ - 300 con/hợp tác xã, doanh nghiệp); lợn thịt (500 con/hộ - 5.000 con/hợp tác xã, doanh nghiệp); cá nước lạnh (0,2 ha/hộ - 5 ha/tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp).
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/