10-6-2020, 13:57 GMT+7

15 dự án đầu tư mới và 4 dự án bị thu hồi

 Trong tháng 5/2020, có 2 dự án vốn trong nước được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 43,2 tỷ đồng, quy mô diện tích 15,5 ha. So với cùng kỳ năm 2019, tương đương về số dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư giảm 69,4% (giảm 97,8 tỷ đồng), quy mô diện tích tăng 244,4% (tăng 11 ha). Lũy kế 5 tháng đầu năm, có 15 dự án (13 dự án vốn trong nước và 2 dự án FDI) được cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 15,4% (tăng 2 dự án); vốn đăng ký 2.607,8 tỷ đồng, tăng 163,6% (tăng 1.618,5 tỷ đồng), quy mô diện tích 79,3 ha, giảm 50,6% (giảm 81,1 ha). 
 
Trong 5 tháng đầu năm 2020, có 4 dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động đầu tư (3 dự án ngoài khu công nghiệp và 1 dự án trong khu công nghiệp) với số vốn đăng ký đầu tư 375,8 tỷ đồng; trong đó, 3 dự án FDI với số vốn đăng ký đầu tư 365,9 tỷ đồng, 1 dự án trong nước với số vốn đăng ký đầu tư 9,18 tỷ đồng. Lý do thu hồi là do nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án, nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký, dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.


(http://baolamdong.vn/
)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,843