6-4-2021, 11:15 GMT+7

180 ha quy hoạch Làng đô thị xanh Xuân Thọ

 Làng đô thị xanh xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng trên tổng diện tích khoảng 180 ha. 
 
Trong đó, hơn 117,6 ha đất nông nghiệp và đất nhóm ở kết hợp sản xuất nông nghiệp; gần 14,9 ha đất nhóm nhà ở - nhà biệt lập; hơn 27,7 ha đất cây xanh, mặt nước; 6,7 ha đất công cộng - dịch vụ; 12,7 ha đất giao thông - sân bãi; 26.000 m2 đất công trình hạ tầng kỹ thuật. 
 
Chỉ tiêu quy hoạch mật độ xây dựng trong khu vực trung tâm Làng đô thị xanh Xuân Thọ với tỷ lệ từ 40% trở xuống; chiều cao tối đa 2 tầng; tỷ lệ cây xanh từ 20% trở lên; khoảng lùi từ 4,5 m trở lên so với lộ giới đường giao thông tiếp giáp và từ 3m trở lên so với ranh đất còn lại. 
 
Dự báo dân số đến năm 2030 ở Làng đô thị xanh Xuân Thọ lên đến 2.700 người, trong đó dân số tăng cơ học đến 900 người, tăng tự nhiên khoảng 800 người.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/