7-8-2019, 14:54 GMT+7

19,6 tỷ đồng triển khai 3 đề án xây dựng nông thôn mới

 Với 19,6 tỷ đồng nguồn vốn trung hạn phân bổ từ ngân sách Trung ương, chính quyền tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định triển khai 3 Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong năm 2019.

Trong đó chiếm nhiều kinh phí nhất là Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã (13,6 tỷ đồng); còn lại 6 tỷ đồng chia đều cho 2 Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa huyện Đức Trọng và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng và chính quyền 12 huyện, thành trong tỉnh lựa chọn phân bổ 13,6 tỷ đồng cho các hợp tác xã điển hình về liên kết sản xuất chuỗi giá trị liên huyện; 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông xã Hiệp Thạnh, liên xã Tà Năng - Đa Quyn và khôi phục Trạm bơm Gougah, xã Phú Hội thuộc huyện Đức Trọng; 3 tỷ đồng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn 3 huyện Lạc Dương, Đức Trọng và Đạ Tẻh.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,600