24-6-2021, 19:53 GMT+7

200 triệu đồng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

 Nằm trong Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng vừa duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 
 
Theo đó, Sở sẽ hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng với tổng kinh phí là 200 triệu đồng. Cụ thể là, Công ty TNHH The Fruit Republic (Thôn 1, xã Đạ Ròn, Đơn Dương) áp dụng hệ thống quản lý FSSC 22000 với kinh phí 60 triệu đồng; Công ty TNHH Tằm tơ Minh Tuyết Bảo Lộc (35C/53 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, Bảo Lộc) áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 với kinh phí 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Dược thảo Kim Cương Vàng - Chi nhánh Đà Lạt (thôn K’Long, xã Hiệp An, Đức Trọng) áp dụng công cụ cải tiến 5S với kinh phí 40 triệu đồng.  
 
Sự hỗ trợ kịp thời của Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp được điều hành hoạt động một cách khoa học, hiệu quả; sản phẩm do các doanh nghiệp đạt được các loại chứng chỉ hệ thống quản lý sản xuất ra cũng sẽ được khách hàng lựa chọn tin dùng, được đối tác tin cậy. 
 
QUỲNH UYỂN
http://baolamdong.vn/