21-9-2020, 9:42 GMT+7

2,2 tỷ đồng mua thiết bị IoT cho chuỗi liên kết rau, hoa

 Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong quý 3/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng được giao tổ chức đấu thầu mua thiết bị IoT giám sát, điều khiển trang trại và phần mềm quản lý canh tác 2 chuỗi sản xuất, tiêu thụ rau, hoa công nghệ cao trên địa bàn, tổng giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. 

Cụ thể, bằng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, phương thức đấu thầu “một giai đoạn, một túi hồ sơ”, nhà thầu được lựa chọn sẽ tiến hành ký hợp đồng trọn gói, thời gian 30 ngày cung cấp thiết bị IoT nói trên. 
 
Trước đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã chi phí 7 triệu đồng cho phần việc thẩm định giá gói thầu này.
 
VŨ VĂN(baolamdong.vn)