13-7-2021, 11:1 GMT+7

2.200 tỷ đồng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, để giúp hội viên, nông dân có điều kiện đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục ký nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho hội viên, nông dân vay vốn. Đến tháng 6/2021, tổng dư nợ ủy thác của Ngân hàng CSXH cho vay qua Hội Nông dân tỉnh đạt trên 1.239 tỷ đồng với 793 tổ tiết kiệm & vay vốn (TK & VV) và 30.627 hộ dư nợ. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho nông dân vay, nâng tổng số dư nợ là 691 tỷ đồng với 180 tổ TK&VV và 4.604 hộ; Phối hợp với Ngân hàng Liên Việt PostBank với dư nợ đến nay là 259 tỷ đồng.

Tổng dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân lên tới xấp xỉ 2.200 tỷ đồng. Các ngân hàng đều cho nông dân vay theo phương thức tín chấp, trả vốn và lãi thông qua các tổ TK&VV, thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, giúp nông dân có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

http://baolamdong.vn/