29-12-2020, 10:26 GMT+7

26,5 ha sầu riêng sản xuất theo chuỗi liên kết

 Dự án sản xuất 26,5 ha sầu riêng theo chuỗi liên kết ở huyện Đạ Tẻh vừa được chính quyền huyện này phê duyệt triển khai từ nay đến năm 2024, tổng kinh phí hơn 852 triệu đồng. 

Trong đó gồm hơn 255 triệu đồng nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ; hơn 597 triệu đồng vốn đối ứng của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Dịch vụ trái cây (thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) và 15 hộ tham gia liên kết. 
 
Cụ thể, ngân sách nhà nước hỗ trợ các tỷ lệ: 100% chi phí khảo sát, xây dựng phương án kinh doanh, phát triển thị trường; 70% kinh phí lắp đặt hệ thống tưới tự động, mua 840 cây giống sầu riêng Monthong; 60% chi phí đánh giá, nghiệm thu dự án...
 
Dự kiến tổng sản lượng sầu riêng hàng năm của dự án được tiêu thụ ổn định theo chuỗi liên kết khoảng 114,6 tấn.
 
V.VĂN(baolamdong.vn)