12-7-2021, 9:39 GMT+7

3 biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh virus gây hại cà chua

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành quy trình phòng trừ tổng hợp (PTTH) bệnh virus gây hại cây cà chua trên địa bàn, trong đó áp dụng 3 biện pháp trong vườn trồng. 
 
Cụ thể, biện pháp canh tác sử dụng các giống cà chua không có triệu chứng nhiễm virus. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện sớm và nhổ bỏ các cây nhiễm bệnh để tiêu hủy. 
 
Tiếp theo, với biện pháp vật lý, đặt 1 hàng bẫy dính cuộn màu vàng xung quanh vách nhà kính, mật độ 40 bẫy/1.000 m2 để dẫn dụ và tiêu diệt bọ trĩ, bọ phấn. 
 
Và biện pháp hóa học, sử dụng luân phiên các loại thuốc đã đăng ký trong danh mục được phép sử dụng trên cây cà chua phòng trừ bọ trĩ, bọ phấn như: hoạt chất Abamectin (Silsau 1.8EC) và Spinetoram (Radiant 60SC), Dinotefuran (Oshin 20WP); Citrus oil (MAP Green 10AS); Oxymatrine (Vimatrine 0.6 SL); Cyantraniliprole (DupontTM Benevia® 100OD); Chlorfluazuron + Dinotafuran (TT Checker 270SC); Galic juice (Bralic-Tỏi Tỏi 1.25SL; Biorepel 10SL)... 
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/