6-8-2021, 9:50 GMT+7

30 tỷ đồng sửa chữa nhiều hạng mục tại hồ Tuyền Lâm

 Một gói kinh phí tổng cộng 30 tỷ đồng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt để sửa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục tại hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.
 
Mục tiêu của đợt sửa chữa này nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định của công trình thủy lợi - du lịch hồ Tuyền Lâm nổi tiếng của thành phố Đà Lạt; đảm bảo việc cấp nước của hồ cho 2.400 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp của huyện Đức Trọng; cấp nước phát điện trên kênh chính Quảng Hiệp; tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 18 nghìn dân cư trong vùng hạ lưu; phục vụ du lịch, cải tạo cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực.
 
Nhiều hạng mục của hồ sẽ được ngành chức năng sửa chữa nâng cấp trong dịp này như: chống thấm thân đập; thảm lại bê tông nhựa nóng con đường mái thân đập; sửa chữa hệ thống thoát nước mái hạ lưu thân đập; trồng lại cỏ cho toàn bộ mái hạ lưu đập đất; làm lại cầu mới qua tràn; thay thế lan can bảo vệ tràn xả lũ…
 
Việc sửa chữa các hạng mục công trình của hồ được tiến hành trong năm 2021 và 2022. 
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/