21-6-2019, 10:4 GMT+7

300 triệu đồng hỗ trợ giống atisô cho nông dân

 Ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, huyện đã cấp 300 triệu đồng nhằm hỗ trợ tiền giống atisô cho nông dân. Theo đó, trên 60 nông hộ của Lạc Dương ký hợp đồng cung cấp lá tươi cho Công ty Cổ phần (CP) Dược Lâm Đồng. Lạc Dương giao Trung tâm Nông nghiệp huyện trực tiếp nhân giống cây atisô, hỗ trợ cho bà con thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số với chi phí Nhà nước 70%, nông dân đối ứng 30% theo giá thị trường. Được biết, giống atisô do Công ty CP Dược Lâm Đồng nhập từ Đức, cho hàm lượng dược chất trong lá rất cao. Hợp tác với Công ty CP Dược Lâm Đồng mang lại thu nhập ổn định cho nông dân và Lạc Dương đang tiếp tục mở rộng diện tích atisô theo hợp đồng.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,865,555