16-6-2021, 13:52 GMT+7

300 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừng

Thông tin từ Sở Công thương cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 50 dự án thủy điện với tổng công suất lắp máy 1.855 MW, trong đó có 31 công trình đã vận hành với tổng công suất lắp máy 1.609 MW. Các công trình thủy điện đã cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 7.076,3 triệu kWh phục vụ nhu cầu sử dụng điện. Đồng thời, các đơn vị nộp thuế cho ngân sách nhà nước trung bình hàng năm khoảng 1.856 tỷ đồng; tiền phí dịch vụ môi trường rừng hàng năm trung bình thu được khoảng 300 tỷ đồng, góp phần vào hoạt động trồng rừng và phát triển rừng, tăng độ che phủ trên địa bàn Lâm Đồng.

http://baolamdong.vn/