14-6-2021, 10:49 GMT+7

350 triệu đồng hỗ trợ trồng tre tầm vông

 UBND huyện Đạ Tẻh vừa quyết định hỗ trợ xấp xỉ 350 triệu đồng thực hiện Kế hoạch chăm sóc, trồng dặm tre tầm vông tại khu vực Tiểu khu 554A, 554B thuộc thôn Tố Lan, xã An Nhơn. Theo đó, ngân sách sẽ hỗ trợ nông dân kinh phí mua vật tư chăm sóc tre tầm vông, kinh phí mua giống, vật tư trồng dặm tre tầm vông cũng như tiền vận chuyển giống, vật tư để trồng dặm và chăm sóc trên 23 ha. Nông dân sẽ đối ứng bằng công chăm sóc với số công lao động quy ra tiền trên 160 triệu đồng. 
 
Được biết, kế hoạch trồng tre tầm vông tại khu vực thôn Tố Lan nhằm tăng cường hoạt động quản lý, bảo vệ rừng, phát triển vùng nguyên liệu tre tầm vông gắn với phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho bà con dân tộc thiểu số bản địa.

http://baolamdong.vn/