15-11-2019, 9:56 GMT+7

450 triệu hỗ trợ sản xuất sạch hơn

 Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, Sở đang tiến hành hỗ trợ sản xuất sạch hơn cho 3 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất ưu tiên của tỉnh, gồm: sản xuất trà atisô, ươm tơ dệt lụa và đông trùng hạ thảo. Theo đó, nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp được đánh giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn và áp dụng các giải pháp giúp giảm thiểu tiêu hao nguyên, vật liệu trong quá trình sản xuất sau khi thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn. Kinh phí dành cho hỗ trợ là 450 triệu đồng từ nguồn Chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 
(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,991