9-8-2019, 10:19 GMT+7

62 hộ tham gia mô hình canh tác cà phê bền vững

 Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Lâm Đồng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng phê duyệt triển khai 62 mô hình nông hộ sản xuất, tái canh cà phê bền vững và ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm tại 7 huyện, thành trên địa bàn.

Cụ thể, tham gia mô hình canh tác cà phê bền vững với diện tích từ 0,5-1 ha/hộ tại xã ĐamBri, thành phố Bảo Lộc có 12 hộ; tại 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành, thành phố Đà Lạt có 10 nông hộ.

Tương tự với diện tích từ 0,5-1 ha/hộ tham gia canh tác cà phê bền vững ở 3 xã Tân Nghĩa, Liên Đầm và Gung Ré, huyện Di Linh có tất cả 10 hộ. Số còn lại gồm 6 hộ ở thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm; 4 hộ tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng; 13 hộ tại thị trấn Nam Ban và 4 xã Tăn Văn, Tân Hà, Đông Thanh, Mê Linh, huyện Lâm Hà; 7 hộ tại 2 xã Liêng Srônh và Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông.

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,849,233