11-1-2021, 11:3 GMT+7

63 hộ dân được hỗ trợ phát triển dâu tằm

 Huyện Đam Rông đã quyết định hỗ trợ 63 hộ dân phát triển 18 ha diện tích dâu tằm, tổng kinh phí 90 triệu đồng trích từ ngân sách địa phương.
 
Theo đó, 63 hộ dân định cư trên địa bàn 4 xã tại huyện Đam Rông là Đạ Rsal, Rô Men, Phi Liêng và Đạ K’Nàng được thụ hưởng khoản hỗ trợ 90 triệu đồng vừa nêu. Trong đó, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành việc chuyển đổi trồng mới dâu tằm năm 2020. 
 
Cụ thể, với định mức 5 triệu đồng/ha, số hộ được hỗ trợ tương ứng với diện tích trồng mới dâu tằm trên từng địa bàn như: xã Đạ K’Nàng (29 hộ/8 ha); xã Đạ Rsal (17 hộ/5 ha); xã Phi Liêng (13 hộ/4 ha); xã Rô Men (4 hộ/1 ha). 
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/