21-9-2020, 9:40 GMT+7

760 triệu đồng phát triển thương hiệu nông sản theo chuỗi liên kết

 Ba hợp tác xã (HTX) vừa được chính quyền thành phố Đà Lạt phê duyệt mô hình phát triển thương hiệu nông sản theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, tổng kinh phí thực hiện gần 760 triệu đồng. Trong đó, chiếm tỷ lệ 70% ngân sách nhà nước hỗ trợ; 30% vốn đối ứng của HTX và các hộ thành viên tham gia chuỗi liên kết. 

Trong đó, bao gồm các mức kinh phí: gần 446,9 triệu đồng chuỗi rau, hoa, khoai lang (HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thành Đạt, xã Tà Nung); hơn 425,7 triệu đồng chuỗi hồng sấy ở xã Trạm Hành và xã Xuân Trường (HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đất Làng - Cầu Đất); 312,7 triệu đồng chuỗi rau, hoa (HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc, Xuân Thọ). 
 
Cùng với đó, chính quyền thành phố Đà Lạt vừa cấp Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Chứng nhận hồng Đà Lạt” cho Công ty TNHH Nông sản Đạ Nhim (thị trấn D’ran, Đơn Dương).
 
VĂN VIỆT(baolamdong.vn)