18-1-2021, 11:36 GMT+7

80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường

 Theo kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2025, Lâm Đồng phấn đấu tỷ lệ 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, trong đó 50% cơ sở áp dụng công nghệ sạch. 
 
Cùng với đó, Lâm Đồng đặt mục tiêu bảo đảm 100% sản phẩm được sản xuất gắn với bảo vệ rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học. 
 
Cụ thể, trên lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng tập trung phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, giảm diện tích nhà kính... Đồng thời, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi chủ lực như: rau, hoa, chè, cà phê, bò thịt, bò sữa, heo, gia cầm... Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến nông sản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm...
 
Trên lĩnh vực lâm nghiệp ưu tiên các giải pháp hạn chế tối đa mất rừng, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.
 
http://baolamdong.vn/