9-4-2020, 8:58 GMT+7

9,5 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

 Thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020, Lâm Đồng dành xấp xỉ 9,5 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất. Theo đó, có 15 đề án của doanh nghiệp được cho vay 7 tỷ đồng dùng cho mua mới máy móc, xây dựng nhà xưởng theo phương thức cho vay không lãi, thu hồi vốn cuối kì. Còn lại gần 2,5 tỷ đồng cho 22 đề án của các doanh nghiệp được vay không thu hồi, chủ yếu là các hoạt động cải thiện quy trình sản xuất và mua máy móc với giá trị thấp. Hầu hết các doanh nghiệp thụ hưởng đều thuộc lĩnh vực chế biến nông sản, ưu tiên hàng đầu của Lâm Đồng trong phát triển sản xuất.

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,389