10-6-2021, 10:53 GMT+7

98,7% hồ sơ trả đúng hạn trong 6 tháng đầu năm

 Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 ngành đã giải quyết và trả hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98,7%.
 
Cụ thể, toàn bộ đơn vị trong 6 tháng đã tiếp nhận 114.126 hồ sơ; giải quyết được 106.014 hồ sơ theo hạn trả, trong đó số trả đúng hạn gồm 104.814 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,7%.
 
Đến nay Sở đã xây dựng được quy trình thực hiện đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp, được tỉnh phê duyệt. Ngành cũng đã mời VNPT Lâm Đồng thiết lập lại toàn bộ quy trình điện tử để áp dụng cho toàn hệ thống tại sở và văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Toàn bộ 95 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành đã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 
Tại bộ phận một cửa cấp sở, đơn vị đã bố trí lãnh đạo văn phòng trực tiếp điều hành, bố trí người và phương tiện máy móc đủ đáp ứng điều kiện công tác.
 
Tuy nhiên, trong lượng hồ sơ giải quyết trong 6 tháng đầu năm nay, vẫn còn 1.200 hồ sơ bị trả quá hạn, chiếm 1,3%.
 
VIẾT TRỌNG
http://baolamdong.vn/