11-6-2021, 9:31 GMT+7

Bảo Lâm: chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại

 Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong những năm qua, huyện Bảo Lâm đẩy mạnh phát triển các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện

 


 
Toàn huyện Bảo Lâm hiện có 37 trang trại chăn nuôi, với tổng đàn gia súc trên 45 nghìn con; gia cầm, thủy cầm đạt khoảng 480 nghìn con… Các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện tích cực hợp tác xây dựng chuỗi liên kết giá trị sản xuất và tiêu thụ, nên hiệu quả trong chăn nuôi ngày càng được nâng cao; tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp ước đạt 9,4%.

Thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng huyện Bảo Lâm định hướng phát triển theo mô hình trang trại tập trung, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh môi trường. Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Bảo Lâm tiếp tục khuyến khích nông dân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, hình thành các chuỗi liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nông dân yên tâm đầu tư chăn nuôi, phát triển kinh tế bền vững./. 

http://lamdongtv.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.