16-6-2021, 13:45 GMT+7

Bảo Lâm có 400 ha trồng dâu tằm

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Lâm cho biết, địa phương hiện có khoảng 400 ha trồng dâu tằm với hơn 300 hộ dân hoạt động ở lĩnh vực này, chủ yếu ở các xã Lộc Tân, Lộc Đức và Lộc Nam. Nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân. Các xã có đông người dân tộc thiểu số sinh sống như Lộc Bắc, Lộc Bảo và Lộc Lâm cũng đang làm quen với việc trồng dâu nuôi tằm. Đây là một hướng đi cần thiết, qua đó từng bước chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng kém hiệu quả tại các địa phương nói trên mà huyện Bảo Lâm hướng đến trong thời gian tới.
 
Tuy nhiên, khó khăn huyện Bảo Lâm gặp phải đó là trên địa bàn huyện chưa có cơ sở cung cấp tằm giống, cơ sở nuôi tằm con và cơ sở ươm tơ dệt lụa. Những hộ trồng dâu nuôi tằm phải mua giống tằm và bán kén tằm cho các cơ sở, doanh nghiệp tại Bảo Lộc.
 
TRIỀU KAh
ttp://baolamdong.vn/