24-9-2020, 13:58 GMT+7

Bảo Lâm xây dựng 12 chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản

  Thực hiện chương trình sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với tiêu thụ nông sản, hiện nay huyện Bảo Lâm đã có 12 chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.
Nhằm giúp đảm bảo đầu ra cho sản phẩm như: GOT COFFEE của công ty Nguyên Phúc Nông; Sầu riêng Long Thủy; Bơ 034 của Hợp tác xã Bình Minh; Bơ Booth7 Hợp tác xã Lộc An; Mác ca sấy Tổ hợp tác Thuận Phát.. .. Là địa phương có thể mạnh về cây công nghiệp, để mang lại hiệu quả kinh tế của chương trình liên kết huyện Bảo Lâm đang tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, hệ thống phân phối đến từng vùng miền trong cả nước, góp phần quảng bá, mở rộng thị trường các sản phẩm hơn nữa./.

lamdongtv.vn