16-8-2019, 9:28 GMT+7

Bảo Lộc : Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án

 Đến nay trên địa bàn TP Bảo Lộc có 110 dự án đã được UBND Tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 8 ngàn 200 tỷ đồng và 46,4 triệu USD, với diện tích sử dụng đất gần 1 ngàn 200 ha.

Qua thực hiện chủ trương thu hút đầu tư các dự án ngoài vốn ngân sách vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội - văn hóa - giáo dục - thể thao

Trong đó, có: 71 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng; 30 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ; 09 dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp. Theo tiến độ có 66 dự án đã hoàn thiện và đi vào hoạt động; 28 dự án đang triển khai thực hiện; 16 dự án chậm triển khai hoặc ngưng hoạt động. TP Bảo Lộc đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh thu hồi 05 dự án; điều chỉnh, bổ sung thêm 05 dự án vào danh mục kêu gọi thu hút đầu tư. Ngoài ra, hiện nay đang có 15 nhà đầu tư là những tập đoàn, công ty tìm hiểu đầu tư, xin thực hiện dự án tại thành phố Bảo Lộc. Theo đánh giá chung, các nguồn lực đầu tư được tăng cường, góp phần đáng kể trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn./.

(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,596