22-3-2021, 10:15 GMT+7

Bảo Lộc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm, thu hút đầu tư

 Ngày 19/3, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2035.
 
Cơ sở hạ tầng tại khu trung tâm TP Bảo Lộc ngày càng được hoàn thiện theo hướng đô thị xanh – hiện đại
Cơ sở hạ tầng tại khu trung tâm TP Bảo Lộc ngày càng được hoàn thiện theo hướng đô thị xanh – hiện đại
Với chủ đề “Thông suốt chủ trương, tư tưởng vững vàng, hành động quyết liệt”, Ban Chỉ đạo có 30 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc làm trưởng ban; các đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đoàn Kim Đình – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc làm phó ban.
 
Sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm; công trình trọng điểm đã được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố hàng năm, giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2035. 
 
Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - kỹ thuật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; thực hiện các cơ cấu, chính sách trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư, triển khai các dự án trên địa bàn thành phố đúng theo chủ trương và quy định pháp luật.
 
Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm tham gia góp ý các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch, các công trình - dự án đầu tư, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác quy hoạch chung của TP Bảo Lộc trong thời gian tới.
 
KHÁNH PHÚC
http://baolamdong.vn/