15-10-2021, 11:28 GMT+7

Bảo tồn gen giống lúa nếp Quýt

 Hạt giống lúa nếp Quýt đã được gửi vào quỹ gen để bảo tồn một giống lúa quý Việt Nam - thông tin từ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh xác nhận. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xanh Việt Nam đã thực hiện thành công mô hình phục tráng giống lúa nếp Quýt thuộc Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp Quýt theo chuỗi giá trị tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng” thuộc Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Mô hình đã được thực hiện 3 vụ tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12181:2018 (quy trình sản xuất hạt giống cây trồng tự thụ phấn). Sau 3 vụ, sản phẩm chọn lọc được 15-20 dòng G2 đạt tiêu chuẩn hỗn siêu nguyên chủng. Kết quả đã sản xuất được 500 kg hạt giống siêu nguyên chủng đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
D.Q
http://baolamdong.vn/