19-7-2021, 10:39 GMT+7

Bơ 034 ổn định trong tỉnh, mở rộng ngoài tỉnh

 Sau 60 ngày thu hoạch liên tục, mùa bơ 034 năm 2021 của Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm dự kiến thu hoạch kết thúc vào hạ tuần tháng 7 này.
 
Theo đó, với tổng diện tích chuyên canh hơn 10 ha bơ 034 ghép từ năm 2014, mật độ trồng khoảng 450 cây/ha, Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên đạt năng suất bình quân năm nay 40 - 50kg/cây, giá bán từ 30 - 35.000 đồng/kg. 
 
Nếu so sánh với mùa bơ 034 năm ngoái thì mùa bơ 034 năm nay của thương hiệu Bảo Nguyên Lâm Đồng sản lượng giảm xuống từ 10 - 15% do thời tiết xuất hiện hiện tượng sương muối và mưa liên tục vào thời điểm cây ra hoa (từ tháng 12 năm trước đến tháng 1 năm sau) khiến tỷ lệ thụ phấn đậu quả không đạt mức cao.
 
Trong khi đó thị trường tiêu thụ bơ 034 của thương hiệu Bảo Nguyên Lâm Đồng cũng giảm giá khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân theo Giám đốc Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên, anh Lê Sỹ Huế là do dịch COVID-19 lan rộng nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là thị trường lớn TP Hồ Chí Minh khiến cho lượng cung vượt lượng cầu, nên phải hạ giá xuống để kích cầu tiêu dùng thông qua hệ thống thương mại điện tử.
 
Tuy nhiên, mức giảm giá này vẫn nằm trong ngưỡng lợi nhuận tương đối khá (khoảng 500 triệu đồng/ha/năm) đối với người sản xuất bơ 034 Lâm Đồng. Bởi vậy, vào mùa xuống giống trồng mới từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021, Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên đã và đang xuất vườn với số lượng ổn định đáng kể - khoảng 500.000 cây giống bơ 034 ghép cung cấp cho nhu cầu chuyển đổi chuyên canh khoảng 150.000 cây (mật độ 450 cây/ha), xen canh khoảng 350.000 cây (mật độ 200 cây/ha) và trồng chuyên canh trên các vùng nông nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng. 
 
Đáng nói, trong cùng thời gian từ năm 2014 đến nay, Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên đã trồng mô hình thành công và nhân rộng 10 ha chuyên canh giống bơ ghép 034 Lâm Đồng tại địa bàn các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh… thuộc tỉnh Quảng Trị, mật độ trồng 400 cây/ha, đạt năng suất 40 - 60kg/cây. Vụ mùa bơ 034 ở Quảng Trị thu hoạch hàng năm từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 10. Giá bán bơ 034 tại vườn năm ngoái từ 55.000 đồng đến 70.000 đồng/kg, ước tính lợi nhuận trên dưới 600 triệu đồng/ha. Dự báo mùa bơ 034 năm nay ở đây tiếp tục thu năng suất, lợi nhuận bằng mức này trở lên…
 
Thiết nghĩ mô hình liên kết sản xuất bơ 034 của Công ty TNHH Cây giống Bảo Nguyên Lâm Đồng ổn định diện tích trong tỉnh và mở rộng diện tích ngoài tỉnh là dựa trên kết quả dự báo phù hợp với nhu cầu thị trường vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Bởi vậy nên cần được ngành Nông nghiệp Lâm Đồng khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tập thể và hộ gia đình sản xuất tham khảo, áp dụng linh hoạt từ cây bơ 034 đến những cây trồng chủ lực khác, từ đó có khả năng tránh xa tình trạng cố hữu được giá, mất mùa và ngược lại…
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/