14-2-2020, 9:21 GMT+7

Bổ sung 3 nhóm dự án đầu tư vào nông nghiệp

 Tại buổi làm việc mới đây với các sở, ngành chức năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chỉ đạo bổ sung 3 nhóm dự án chiến lược khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn năm 2020-2024.

Cụ thể, bổ sung lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ với các Dự án: sản xuất giống hoa bằng công nghệ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng tại Đà Lạt; sản xuất phân bón hữu cơ tại huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên; chế biến thức ăn gia súc tại huyện Di Linh; sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các huyện Đơn Dương (100 ha rau), Bảo Lâm (200 ha chè), Lạc Dương (cà phê Arabica), Lâm Hà (cà phê robusta), Đạ Huoai (cây ăn quả)…

Lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản bổ sung Dự án chế biến trái cây và sữa bò tại Bảo Lộc; trồng và chế biến dược liệu công nghệ cao tại huyện Lạc Dương.

Lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt với Dự án bổ sung xử lý chất thải trong nông nghiệp tại huyện Đơn Dương hoặc huyện Đức Trọng…

(http://baolamdong.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,868,474