4-11-2019, 10:3 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Du lịch đạt được nhiều kết quả quan trọng

 Sáng 31/10, trong phiên thảo luận của Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã phát biểu về các giải pháp phát triển lĩnh vực du lịch và văn hóa.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu trong phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội vào sáng 31/10. Ảnh: baovanhoa.vn

Du lịch Việt Nam đạt được rất nhiều giải thưởng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trong thời gian qua ngành Du lịch đạt được những kết quả quan trọng, từ năm 2015 đến 2018 khách quốc tế tăng gần hai lần từ 8 triệu lên 15,5 triệu lượt người và tốc độ tăng trưởng là 25%/năm.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, du lịch Việt Nam đón 14,5 triệu lượt khách quốc tế tăng 13% so với tăng trưởng 4% của du lịch toàn cầu và 5% của khu vực Đông Nam Á. Du lịch Việt Nam đạt được rất nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Du lịch hàng đầu châu Á, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á và Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á. Thành phố Hội An được bình chọn là Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á. Nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam như VinGroup, SunGoup, FLC, BRG, SaigonTourist, HanoiTourist đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá của thế giới và châu Á. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam liên tục được cải thiện, trong hai lần xếp hạng đã tăng lên được 12 bậc, hiện nay đứng thứ 63/140 nước.

Tuy vậy, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng thẳng thắn cho rằng, phát triển du lịch Việt Nam cũng gặp rất nhiều tồn tại, hạn chế như chất lượng du lịch chưa cao, sản phẩm chưa phong phú và còn rất nhiều hạn chế. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới nhận thức du lịch là ngành kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực mang tính xã hội hóa cao. Đồng thời cần tăng cường công tác xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác công - tư ở Trung ương và địa phương, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch; tiếp tục đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tập trung đào tạo kỹ năng nghề cho lao động du lịch, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng hóa thị trường du lịch; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh liên kết du lịch và đẩy mạnh xã hội hóa du lịch trong đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch…

“Chúng ta thấy rằng ngành Du lịch Việt Nam trong 4 năm qua số lượng buồng, phòng, đặc biệt là 4, 5 sao, tăng gấp đôi và cũng nhờ xã hội hóa ngành hàng không mà đến nay đã có hàng trăm chuyến bay thẳng nối Việt Nam với  các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và có rất nhiều tập đoàn lớn trong nước đã đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch như sân bay Vân Đồn, cảng Hạ Long...”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững

Làm rõ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, xây dựng văn hóa hay sự phát triển con người chính là mục đích cuối cùng của mọi sự phát triển. Tuy vậy, so với những thành tựu trên lĩnh vực chính trị - kinh tế, những thành tựu trên lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng, chưa đủ tầm mức để tác động có hiệu quả đến việc xây dựng con người và môi trường văn hóa lành mạnh.

“Giờ đây, chúng ta nói nhiều đến việc xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm nghề nghiệp, quy tắc ứng xử văn minh công cộng, lối sống thực dụng cá nhân, vị kỷ, tệ nạn, tội phạm xã hội… Rõ ràng rằng tất cả những vấn đề đó đều là vấn đề của văn hóa, liên quan đến văn hóa và có nguyên nhân từ văn hóa”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nêu thực tế.

Để văn hóa thực sự hướng tới sự phát triển bền vững cho đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng phải cần tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Một môi trường văn hóa lành mạnh là điều kiện để phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, gia đình, nhà trường và xã hội sẽ là nơi hình thành, nuôi dưỡng, vun đắp nhân cách văn hóa và giáo dục lối sống cho con người để cái tốt, cái thiện được bảo vệ, nhân lên; cái xấu, cái ác bị lên án, bài trừ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho rằng cần tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đầu tư cho văn hóa tinh hoa, từ đó, tạo điều kiện cho cá nhân và cộng đồng được tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

"Chúng ta phải làm sao phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ đối với xây dựng đạo đức, văn hóa ứng xử. Đầu tư xứng đáng cho văn hóa tương xứng với vai trò của văn hóa, đặc biệt là nguồn nhân lực. Tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam ra bạn bè thế giới", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ.

Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,608