11-7-2019, 11:21 GMT+7

Các hợp tác xã nông nghiệp đem lại hiệu quả cao

 Tính đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng có hơn 300 Hợp tác xã hoạt động trên các lĩnh vực với gần 64 ngàn thành viên, riêng lĩnh vực nông nghiệp có gần 70 hợp tác xã chuyên tiêu thụ rau, củ, quả với khoảng 60 ngàn tấn /năm.

 


 
Hiện tại, các hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả nhất, đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản cho nông dân, góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản Đà Lạt. Không chỉ vậy, các Hợp tác xã còn là nơi tư vấn, tìm kiếm các doanh nghiệp, thương nhân để ký các hợp đồng thỏa thuận bao tiêu nông sản trực tiếp với các nông hộ thành viên. Từ hiệu quả đem lại, mục tiêu đề ra của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ phát triển thêm 200 Hợp tác xã nâng lên con số lên 500 hợp tác xã nhằm tạo sự liên kết tập thể mang tính chiều sâu ./. 

(http://lamdongtv.vn/)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,848,794