29-7-2021, 11:6 GMT+7

Cần đánh giá và có giải pháp về liên kết kinh tế giữa các vùng

 Thời gian qua, nhất là khi dịch bệnh bùng phát, thực tế thấy rõ là thực trạng hàng hóa ở nơi sản xuất không tới được với nơi cần, điển hình là những sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương.

Dịch bệnh Covid-19 gây ra những khó khăn tiêu cực nhưng cũng có tích cực để chúng ta đánh giá lại được nền kinh tế của mình, đặc biệt là sự vận chuyển lưu thông hàng hóa hiện hữu, bộc lộ sự liên kết kinh tế giữ các vùng còn yếu kém, nơi sản xuất hàng hóa không đến được với nơi nhu cầu đang cần.

Theo các đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội, thì Chính phủ thời gian tới cần có đánh giá thêm để có những giải pháp hiệu quả hơn.
Thời gian qua, nhất là khi dịch bệnh bùng phát, thực tế thấy rõ là thực trạng hàng hóa ở nơi sản xuất không tới được với nơi cần, điển hình là những sản phẩm nông nghiệp ở các địa phương. Nông dân sản xuất không bán được, khó khăn ở khâu vận chuyển. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, chỉ riêng việc thuê mướn container cũng gặp rất nhiều trở ngại.
Cũng theo các đại biểu thì việc hoàn thiện hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng và cốt lõi để liên kết vùng được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới
Liên kết vùng đã được bàn đến rất nhiều nhưng để có đầu mối liên kết các vùng lại với nhau và trong nội bộ vùng, cũng như quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế xã hội của từng vùng thì hầu như không có, mạnh tỉnh nào tỉnh đó làm, cho nên không kết nói được với nhau và không phát  huy được lợi thế của vùng. Cho nên đây là những điều mà Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, quyết liệt. Nếu như không thúc đẩy được thì ngay cả trong phát triển cho cả những nhiệm kỳ sau sẽ gặp rất nhiều khó khăn./.

http://lamdongtv.vn/
 
Tin trong ngày.
Tin khác.